Godło Polski
BIP

Dokumenty do pobrania

Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Statut 5-letniego Technikum Nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Statut 4-letniego Technikum Nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Statut Branżowej Szkoły I stopnia
w Zespole Szkół Ekonomicznych w  Kaliszu
Koncepcja Pracy Szkoły
Regulamin Organizacyjny Szkoły
Regulamin Pracy
 Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli
Regulamin Dokonywania Okresowej Oceny Pracowników Samorządowych
Regulamin Przyznawania Dodatku Motywacyjnego
Regulamin Przyznawania Nagród Dyrektora
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Standardy ochrony małoletnich
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin nagrody "Bene Meritus"
Regulamin klas mundurowych
Regulamin monitoringu wizyjnego
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Aneks do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
Regulamin służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych
Procedura funkcjonowania Szkoły w okresie pandemii
Procedura kontaktu z mediami
Procedura przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa
Wewnętrzna polityka antymobbingowa
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
Regulamin "Poniedziałek bez stresu"

ostatnia aktualizacja dnia 25.II.2024r. przez Tomasz Walendowski

Tomasz 20.09.2018r.

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl