Godło Polski
BIP

Aktualności

Jeżeli chcesz wiedzieć, co dzieje się w ZSE (a dzieje się baaaardzo dużo) - kliknij w zakładkę WYDARZENIA

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W 2023 r. obchodzimy 150 – lecie powstania szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu, co daje okazję do spotkania się w gronie absolwentów, nauczycieli i uczniów naszej Szkoły. Uprzejmie zatem zawiadamiamy, że kontynuując nasze tradycje w dniach 3 – 4 czerwca 2023 r. organizujemy XIV Zjazd Absolwentów Kaliskich Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu. 

Zjazd Absolwentów jest częścią uroczystości obchodów 150–lecia szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu.
W programie przewidujemy m. in.: uroczyste otwarcie Zjazdu, uroczystą akademię w auli UAM, spotkania koleżeńskie w Szkole przy małym co nieco, a wieczorem Bal Ekonomika z toastami, muzyką i tańcami w Restauracji Malibu. Z okazji Zjazdu planujemy także przygotowanie monografii pn. „Dzieje szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu 1873 – 2023”.

W roku szkolnym 2022/23 w ZSE realizowane sa następujące innowacje pedagogiczne:

 • Innowacje w ofertach produktowych i sprzedażowych na przykładzie podmiotów rynku lokalnego”, która podyktowana jest chęcią przedstawienia uczniom istotności rozwoju kompetencji zawodowych ze szczególnym naciskiem na umiejętność sprawnego rozpoznawania realiów rynkowych i dostosowywania do zmieniających się potrzeb konsumenckich, a tym samym  dbania o public relations i ochronę środowiska. Innowacja ma na celu podnoszenie motywacji uczniów do zgłębiania wiedzy w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej z otwartością na zmiany w prowadzeniu biznesu i zarządzania nim. realizuje dr M. Majchrzak.
 • Innowacja pedagogiczna Bądź sprawny jak służby mundurowe skierowana jest do uczniów klas mundurowych I-IV ZSE w Kaliszu, ma charakter organizacyjny i metodyczny.

Rozpoczęcie przewidywane jest na październik 2022, a jej zakończenie w maju 2023 roku.

Innowacja metodyczna polega na propagowaniu idei nauki przez działanie. Realizacja zawartych w programie treści będzie przebiegała w czasie planowych lekcji wychowania fizycznego oraz podczas warsztatów, pogadanek zorganizowanych przy współpracy różnymi instytucjami i organami, zajmującymi się bezpieczeństwem obywateli. Realizuje Wojciech Kwieciński.

 • Innowacja „Ja, kobieta” realizowana w roku szkolnym 2022/23 przez nauczycielkę Izabellę Galubę-Bryję. Głównym celem jest wzmocnienie potencjału intelektualnego i twórczego dorastających dziewcząt, które jak pokazują badania krajowe i międzynarodowe doświadczają na tym etapie życia gwałtownego spadku akceptacji i poczucia pewności siebie, wycofują się z aktywności w obszarach nauk ścisłych, nowych technologii i sportu oraz ról związanych z byciem liderką grupy.
 • Innowacja „W poszukiwaniu Sprawiedliwego realizowana w roku szkolnym 2022/23 przez nauczycielkę Izabellę Galubę-Bryję. Innowacja będzie składać się z trzech bloków tematycznych:
  • Kultura żydowska - religia, tradycja, historia „narodu wybranego”.
  • Holokaust – poszerzenie wiedzy na temat eksterminacji narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej. Polacy ratujący Żydów, lokalni bohaterowie - Edmund Łuczak.
  • Tolerancja kontra antysemityzm – podsumowujące warsztaty, które będą walczyły ze stereotypami, postawa wykluczenia i dyskryminacji.
 • MUZYKA NA JĘZYKACH”- wykorzystanie piosenki na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego oraz wydarzeniach szkolnych propagujących język i kulturę krajów anglo- i niemieckojęzycznych.

Podczas zajęć  wykorzystane zostaną teksty piosenek dające uczniom możliwość poszerzenia wiedzy o zagadnienia kulturoznawcze krajów anglo- i niemieckojęzycznych oraz wspierające umiejętność sprawnego komunikowania się w tych językach. Przewidujemy wdrożenie min. aplikacji Lyrics Training, Zgadnij piosenkę, Learn English with Songs. Założenia innowacji będą realizowane również podczas uroczystości szkolnych takich jak: Twoja twarz brzmi znajomo – Your face sounds familiarPrzegląd Piosenki Miłosnej LOVE MESSAGE oraz Sing&Shake&Shine – nagrywanie teledysków na Tik.

Odpowiedzialne: Wioletta Dydo, Agata Pierzchalska.

W ZSE działają koła zainteresowań:

Koło Młodego Księgowego, Szkolny Klub Europejski, Szkolne Koło Historyczne, Szkolne  Koło  Wolontariatu, Koło Przyjaciół Biblioteki,

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach i dzialalności koł, rozwijania zainteresowań i pasji.

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

Partnerzy

  
  

Bezpieczna Szkoła

Aktywna szkoła

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl