Godło Polski
BIP

Erasmus

Projekt jest realizowany przez CWRKDiZ w konsorcjum z trzema szkołami: Zespołem Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, Zespołem Szkół Technicznych w Kaliszu oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie. W ramach projektu realizowane będą miesięczne praktyki zawodowe w PORTUGALII. Projektem objętych będzie 54 uczniów i 6 opiekunów, łącznie 60 osób. Każda szkoła wyjedzie w innym terminie, w trzech turach – kwiecień, maj i październik 2020 roku. W ZSE praktyki będą odbywały się w następujących zawodach:

  • Technik organizacji reklamy
  • Technik ekonomista
  • Technik handlowiec

W ramach realizowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych projektu „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie” 18 uczniów we wrześniu 2020 roku wyjedzie na czterotygodniowe praktyki zawodowe do miasta Barcelos w Portugalii.
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019r. W trakcie trwania roku szkolnego 2019/2020 uczniowie, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji i zakwalifikują się do wyjazdu wezmą udział w dodatkowych lekcjach z języka angielskiego i portugalskiego, zapewnione będą mieli przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz kulturowe.
Wyjazd ten da uczniom niepowtarzalną szansę rozwoju zawodowego, społecznego
i osobistego. Uczniowie będą mieli możliwość  poznania kultury innego kraju, innych ludzi, zwyczajów i tradycji, a co za tym idzie, poprawią znajomość języka angielskiego, nabędą też podstawowe umiejętności posługiwania się językiem portugalskim. Nauczą się samodzielności, przedsiębiorczości i asertywności. Udział w zagranicznych praktykach zawodowych przyczyni się do poszerzenia i podniesienie kwalifikacji zawodowych, a tym samym do wzrostu atrakcyjności na rynku pracy poprzez posiadanie dokumentów potwierdzających odbycie stażu zagranicznego. Celem  jest też zwiększenie motywacji do nauki oraz kształtowanie postaw: otwartości, tolerancji i poszanowania innych kultur. Dzięki udziałowi w tym projekcie umiejętności uczniów wpiszą się w zapotrzebowanie nowoczesnego, zmieniającego się rynku pracy.  
Koordynatorkami projektu na terenie szkoły są Panie Beata Antczak i Klaudia Klamka.

03 października 2019 roku zakończyła się w naszej szkole rekrutacja do projektu „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie. Staże zawodowe w Portugalii”.
Do konkursu przystąpiła grupa zaangażowanych społecznie uczniów z klas I, II i III. Kandydaci mieli za zadanie napisać test kompetencji z języka angielskiego, złożyć u koordynatora projektu, p. Beaty Antczak, list motywacyjny w języku polskim i angielskim oraz przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy, której pierwsza część prowadzona była w języku angielskim, komisja rekrutacyjna oceniała kompetencje językowe, psychospołeczne oraz gotowość kandydatów do odbycia praktyk.

W wyniku rekrutacji do projektu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

1. Dawid Bieliński
2. Igor Dulnik
3. Tomasz Kozica
4. Justyna Patysiak
5. Klaudia Chwiłkowska
6. Martyna Witczak
7. Paulina Witczak
8. Ewa Siewieja
9. Katarzyna Kuciak
10. Małgorzata Machowska
11. Weronika Piwowarska
12. Jakub Stasik
13. Julia Druciarek
14. Wiktoria Ludwiczak
15. Kinga Małecka
16. Oliwia Pomykała
17. Adam Tułacz
18. Marcin Laskoś

Lista rezerwowa:
1. Roksana Drzewiecka
2. Marta Łukaszewska
3. Nikola Zduńska
4. Zuzanna Głuchowska

Gratulujemy zwycięzcom, przed którymi stoją kolejne zadania. Najbliższe z nich – już 11 października - to organizacja szkolnego Dnia Erasmusa.

/Klaudia Klamka

ERASMUS DAYS - DNI ERASMUSA


Przez 3 dni, 10-12 października 2019 roku, na terenie całego świata obchodzone były Dni Erasmusa, których celem było propagowanie efektów projektów Erasmus+.
W związku z realizowanym w Zespole Szkół Ekonomicznych projektem „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie”, będącego częścią programu Erasmus+, w dniu 11 września 2019r. uczniowie, zakwalifikowani do wyjazdu na staże w Portugalii, przygotowali spotkanie informacyjne. Gościem specjalnym była Pani Katarzyna Nowakowska z Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Zawodowego i Dualnego w Kaliszu, która przybliżyła praktyczne aspekty przebiegu zagranicznych praktyk. Uczniowie z kolei, pod opieką Pani Klaudii Klamki, przygotowali bardzo ciekawy program obejmujący: prezentację multimedialną oraz quiz z wiedzy o Portugalii, naukę piosenki, krótką lekcję języka portugalskiego, profesjonalne ulotki informacyjne. Przedstawili też w języku angielskim zalety płynące z udziału w zagranicznych stażach. Opracowana została również tablica informacyjna. Muzycznym tłem było magiczne, niezwykle charakterystyczne brzmienie muzyki fado - symbolu kultury i wieloletniej tradycji Portugalii, przypominające bluesa, czarujące prostotą i melancholią.
Erasmus Days to doskonała okazja do przekonania się jak za pomocą środków pochodzących z Programu można kreować szereg inicjatyw kształtujących nowe możliwości rozwojowe i edukacyjne zarówno w społeczności lokalnej, zawodowej, ale także międzynarodowej.

/Beata Antczak/

Załączniki do pobrania:

Tomasz

Partnerzy

  
  

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl