Godło Polski
BIP

Kredyty i oszczędności

Zadanie 1.

Kredytobiorca zaciągnął kredyt na okres pół roku w wysokości 16 800,00 zł oprocentowany roczną stopą procentową 15%. Kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych.

POLECENIE. Sporządź harmonogram spłaty kredytu określając wysokość każdej raty (tak jak na lekcjach).

PODPOWIEDŹ: suma odsetek wynosić będzie 735zł.

 

Zadanie 2.

Kredytobiorca zaciągnął kredyt na okres trzech lat w wysokości 22 500,00 zł oprocentowany roczną stopą procentową 18%. Kredyt spłacany jest w ratach półrocznych.

POLECENIE. Sporządź harmonogram spłaty kredytu określając wysokość każdej raty (tak jak na lekcjach).

PODPOWIEDŹ: suma odsetek wynosić będzie 7 087,50zł.

 

Zadanie 3.

Kredytobiorca zaciągnął kredyt na okres dwóch lat w wysokości 25 000,00 zł oprocentowany roczną stopą procentową 18%. Kredyt spłacany jest w ratach kwartalnych.

POLECENIE. Sporządź harmonogram spłaty kredytu określając wysokość każdej raty.

PODPOWIEDŹ: suma odsetek wynosić będzie 5 062,50zł.

 

Zadanie 4.

Klient założył lokatę oszczędnościową wpłacając na nią jednorazowo 10 000,00 zł. Lokata jest trzyletnia, oprocentowana roczną stopą 5%, a kapitalizacja odsetek jest co pół roku.

POLECENIE. Oblicz jaka będzie wartość lokaty wraz z odsetkami po dwóch latach.

PODPOWIEDŹ: wartość lokaty na koniec 11 596,93zł.

 

Zadanie 5.

Klient założył lokatę oszczędnościową wpłacając na nią jednorazowo 5 000,00 zł. Lokata jest dwuletnia, oprocentowana roczną stopą 5%, a kapitalizacja odsetek jest co kwartał.

POLECENIE. Oblicz jaka będzie wartość lokaty wraz z odsetkami po dwóch latach.

PODPOWIEDŹ: wartość lokaty na koniec 5 522,43zł.

 

ROZWIĄZANIA

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl