Godło Polski
BIP

Gdzie można szukać pomocy?

Miejsca, w których możesz uzyskać pomoc:

 

NZOZ Poradnia Terapii i Uzależnień i Współuzależnienia

Kalisz ul. Lipowa 5

tel. 767-20-57

 

NZOZ Ośrodek Terapii i Uzależnień i Współuzależnień KARAN

Kalisz ul. Majkowska 13A

tel. 501-86-18 lub 782899-298

www.multimed24.pl

 

Centrum Interwencji Kryzysowej Całodobowa pomoc ofiarom przemocy,

Kalisz ul. Graniczna 1

tel. 767-72-63

 

Zespół Interdyscyplinarny - pomoc ofiarom przemocy

Kalisz ul. Graniczna 1

tel.767-72-62

 

Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej o osób uzależnionych od alkoholu

Kalisz ul. Śródmiejska 24a

tel. 767-32-05

e-mail: terapeuta@breadoflife.pl

 

Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień Fundacji ,,Bread of Life”

Kalisz ul. Śródmiejska 24a

tel.767-32-05

e-mail: terapeuta@breadoflife.pl

Punkt Konsultacyjny ds. narkomanii Stowarzyszenie KARAN

Kalisz ul. Graniczna 1

tel. 764-22-60

 

Pomarańczowa Linia- punkt konsultacyjny dla rodziców

Kalisz ul. Graniczna 1

środa 16.00-19.00

tel. 767-72-62

 

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkalnych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kalisz ul. Kościuszki 1a

tel. 765-44-92

 

Zespół ds. Nieletnich KMP w Kaliszu

Gdy ktoś cię bije, zastrasza, wymusza pieniądze

tel.765-54-78

Magdalena
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl