Godło Polski
BIP

Bezpieczna Szkoła

W maju 2014 roku Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu zdobył tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły.

Konkurs przeprowadzony został od 20 września ubiegłego roku do kwietnia 2014 r.

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

 

 

Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny uczeń:

1. Przeprowadzanie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” z testem sprawdzającym dla uczniów. (odpowiedzialni: panie N. Dąbrowska, A. Wojcieszak i pan Jerzy Nowak).

2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)”. (odpowiedzialna: pani Bogumiła Bielak).

3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp”. (odpowiedzialne: panie M. Medzińska i A. Wojcieszak).

4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”.(odpowiedzialna: pani M. Walendowska).

5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”. (odpowiedzialna: pani A. Wojcieszak).

6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”? (odpowiedzialni: pani D. Pawlikowska i pan R. Walendowski).

7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność”. (odpowiedzialna: pani A. Strzalka).

8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy”. (odpowiedzialne: panie A. Korotczuk i A. Wojcieszak).

9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat : „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…” (odpowiedzialny: pan J. Cholajda).

10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestnicząca w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

11. Udział przedstawicieli (nauczycieli, pedagogów) w seminarium „Bezpieczna Szkoła 2014”, w formule e-learning w Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

 

W projekt zaangażowali się wszyscy uczniowie i nauczyciele, zaproszono wielu gości, a zagadnienia dot. Bezpieczeństwa potraktowano wielowątkowo i wielopłaszczyznowo.

Koordynatorem projektu była wicedyrektor Mariola Medzińska.

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl