Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Ważne terminy

Decyduj szybko, bo czas umyka,

przynoś papiery do Ekonomika.

    

  

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2022:

  • od 16 maja 2022 do 20 czerwca 2022 (do g.15:00) – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
  • od 24 czerwca 2022 do 12 lipca 2022 (do g.15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.
  • 20 lipca 2022 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
  • od 20 lipca 2022 do 01 sierpnia 2022 (do godz.15:00) – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
  • 02 sierpnia 2022 (do g.14:00) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
  • 02 sierpnia 2022 – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkoleTermin w postępowaniu uzupełniającym:

  • od 03 sierpnia 2022 do 05 sierpnia 2022 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
  • 16 sierpnia 2022 (do godz.10:00) – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
  • od 16 sierpnia 2022 do 25 sierpnia 2022 (do godz.15:00) –  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
  • 26 sierpnia 2022 (do godz.13:00) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

  

administrator Drukuj Print documentUtwórz PDF Create PDF
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl