Godło Polski
BIP

Dokumenty

REKRUTACJA do ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w Kaliszu w roku szkolnym 2022/2023
TECHNIKUM nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego

 

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły i kwestionariusz  kandydat wypełnia na stronie naboru.

  2. Dokumenty kandydat drukuje i podpisane przez rodziców, składa w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wraz z załącznikami.

  • Podanie, kwestionariusz.
  • Kwestionariusz osobowy - druk do odbioru w sekretariacie szkoły lub tutaj w wersji elektronicznej.
  • 2 fotografie (podpisane na odwrocie).
  • Kserokopia aktu urodzenia.
  • Świadectwo ukończenia szkoły.
  • Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • Karta zdrowia - wraz z oryginałami świadectw.

 

 

 

 

 

 

administrator
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl