Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KALISZU

ROK SZKOLNY 2018/2019

L.p.

Zadania

Organizatorzy/ wykonawcy

Termin realizacji

Odpowiedzialni nauczyciele

1.

Uroczystości szkolne

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Samorząd Uczniowski

wrzesień

SU
A.Litwicka, M.Sztandera

Ślubowanie klas pierwszych

Samorząd Uczniowski

październik

SU
A.Litwicka, M.Sztandera

Dzień Edukacji Narodowej

II c

październik

R.Walendowski

Dzień Papieski

      chętni uczniowie

październik

księża

Święto Niepodległości

chętni uczniowie

listopad

A.Pierzchalska, B.Bielak

Święta Bożego Narodzenia

III a

grudzień

M.Medzińska

Rocznica nadania szkole imienia - Dzień Patrona

III d

kwiecień

P.Patysiak

Pożegnanie maturzystów

II e

kwiecień

R.Sroka

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

II d

kwiecień

I.Rogińska

Zakończenie Roku Szkolnego

Samorząd Uczniowski

czerwiec

SU
A.Litwicka, M.Sztandera

Debata - Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

II b

listopad

B.Antczak

Debata - Bezpieczeństwo w kontekście samoobrony

II a

marzec

K.Klamka

Debata - 

III c

luty

R.Ignasiak

Debata - 

III b

marzec

A.Strzałka

Debata - Kształtowanie kompetencji miękkich w ramach rozwoju zawodowego

III d

marzec

M.Walendowska

Gazetki i wystawy okolicznościowe

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

I c

grudzień

Rocznica Powstania Wielkopolskiego

I b

grudzień

Święto Służby Więziennej

I d

luty

I.Rogińska

Święto Straży Granicznej

I e

maj

R.Sroka

Święto Prawników

I a

maj

K.Klamka

2.

Wycieczka szkolna Cudze chwalicie, swego nie znacie

Samorząd Uczniowski kwiecień

A.Litwicka
M.Sztandera

3.

Kraina Łagodności  – wieczorne spotkanie z poezją i muzyką.

Samorząd Uczniowski

listopad

A.Litwicka
M.Sztandera

4.

Organizacja Szkolnej Giełdy Używanych Podręczników

Samorząd Uczniowski

wrzesień

A.Litwicka
M.Sztandera

5.

Sesja fotograficzna

Samorząd Uczniowski

wrzesień

A.Litwicka
M.Sztandera

6.

Udział w Marszu Wolności

chętni uczniowie

listopad

J.Nowak
A.Woźniak

7.

Współorganizacja VII Konferencji Dydaktycznej Edukacja zawodowa przyszłością młodego człowieka

Samorząd Uczniowski
Klasa III b

luty

A.Litwicka
M.Sztandera
E.Szymczak

8.

Akcja charytatywna Góra grosza

Samorządy klasowe

listopad

A.Praiss

9.

Udział w akcjach charytatywnych 
m.in. zbiórka nakrętek, Gwiazdka na Rynku

chętni uczniowie

cały rok

A.Litwicka
M.Sztandera

10.

Udział w Zbiórkach Żywności

chętni uczniowie

grudzień
marzec

I.Jabłońska
R.Sroka

11.

Akcja charytatywna Szlachetna paczka

chętni uczniowie grudzień E.Szymczak

12.

Zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska

chętni uczniowie

listopad

R.Walendowski

13.

Organizacja Drzwi Otwartych Samorząd Uczniowski kwiecień A.Litwicka, M.Sztandera
zes. ds. promocji szkoły

14.

Udział w Festiwalu Profesjonalistów

Samorząd Uczniowski

marzec

A.Litwicka, M.Sztandera
zes. ds. promocji szkoły

15.

Współpraca z służbami mundurowymi Samorząd Uczniowski cały rok koordynatorzy ds. realizacji zadań
w klasach o profilu  prawno-policyjnym

16.

Współpraca z Zespolem do spraw promocji szkoły

Samorząd Uczniowski

cały rok

A.Litwicka
M.Sztandera

17.

Udział Pocztu Sztandarowego 
w uroczystościach państwowych i miejskich
Poczet Sztandarowy cały rok A.Litwicka, J.Nowak R.Walendowski, W.Kwieciński, C.Rudowicz

18.

Zebrania Prezydium SU i spotkania z trójkami klasowymi Prezydium SU cały rok A.Litwicka
M.Sztandera

19.

Uaktualnianie strony internetowej szkoły i profilu Facebook

Samorząd Uczniowski

cały rok

I.Galuba–Bryja, A.Litwicka, T.Walendowski, M.Sztandera, J.Cholajda, C.Rudowicz

20.

Współpraca z Kołem Absolwentów Samorząd Uczniowski cały rok A.Litwicka
M.Sztandera

21.

Współpraca z Rzecznikiem Praw Ucznia Samorząd Uczniowski cały rok A.Litwicka
M.Sztandera

22.

Oprawa merytoryczna i multimedialna uroczystości szkolnych

Samorząd Uczniowski

cały rok

A.Litwicka
M.Sztandera

 

 Opracowała - A.Litwicka

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl