3. Test jednokrotnego wyboru

Ikona obiektu Pytanie Zadania jednokrotnego wyboru
Dokonaj oceny zminany poziomu wskaźnika gospodarowania zapasami w latach 2015-2016:
  
Spadek poziomu wskaźnika rotacji w dniach w roku 2016 w stosunku do roku poprzedniego oceniam negatynie.
Trudno powiedzieć, czy ta zmiana jest korzysnta (za mało danych).
Spadek poziomu wskaźnika rotacji w dniach w roku 2016 w stosunku do roku poprzedniego oceniam pozytywnie.

Dokonaj oceny zminany poziomu wskaźnika gospodarowania należnościami w latach 2015-2016:
  
Wzrost poziomu wskaźnika rotacji należności w cyklach w roku 2016 w stosunku do roku poprzedniego oceniam pozytywnie.
Wzrost poziomu wskaźnika rotacji należności w cyklach w roku 2016 w stosunku do roku poprzedniego oceniam negatywnie.
Trudno powiedzieć, czy ta zmiana jest korzysnta (za mało danych).

Dokonaj oceny zminany poziomu wskaźnika gospodarowania zobowiązaniami w latach 2015-2016:
  
Spadek poziomu wskaźnika rotacji zobowiązań w dniach w roku 2016 w stosunku do roku poprzedniego oceniam negatywnie.
Spadek poziomu wskaźnika rotacji zobowiązań w dniach w roku 2016 w stosunku do roku poprzedniego oceniam pozytywnie.
Trudno powiedzieć, czy ta zmiana jest korzysnta (za mało danych).

W 2016 roku cykl rotacji środków pieniężnych w dniach wynosił:
  
24
34
44
54

Spadek poziomu wskaźnika cyklu rotacji środków pieniężnych w dniach w 2016 roku w stosunku do 2015 ocniam:
  
pozytywnie
negatywnie
Bo ja wiem, trudno stwierdzić, czy ta zmiana jest korzysnta.