Cele lekcji

Ikona obiektów Cele lekcji
Po zakończeniu lekcji:

 

  • będziesz znał rodzaje wskaźników gospodarowania,
  • będziesz umiał dobierać wskaźniki do danego rodzaju analizy,
  • będziesz umiał interpretować wyniki analizy gospodarowania,
  • będziesz umiał oceniać dynamikę wskaźników gospodarowania
  • będziesz umiał porównać wskaźniki z założeniami i dokonać oceny ich poziomu,
  • będziesz umiał uzasadnić swoją ocenę.