2. Test wielokrotnego wyboru

Zadania wielokrotnego wyboru
Zaznacz prawidłową interpretację wskaźnika rotacji zapasów w cyklach w 2016 r.
Zapasy były wydawane do zużycia 8 razy w 2015 roku.
Zapasy były odnawiane w 2015 roku 8 razy.
Przedsiębiorstwo w 2015 roku odnawiało swoje zapasy 8 razy.
W 2015 roku przedsiębiorstwo sprzedawało zapasy 8 razy.Zaznacz prawidłową interpretację wskaźnika rotacji zapasów w dniach w 2016 r.
W 2016 r. zapasy były utrzymywane w magazynie średnio przez 40 dni.
W 2016 r. zapasy były odnawiane średnio co 40 dni.
W 2016 r. zapasy były zużywane średnio przez 40 dni.
W 2016 r. odnawianie zapasów trwało 40 dni.Zaznacz prawidłową interpretację wskaźnika rotacji należności w dniach w 2016 r.
Kredyt kupiecki udzielany odbiorcom wynosił średnio 14 dni w 2016 roku.
W 2016 roku należności krótkoterminowe były inkasowane przeciętnie w ciągu 14 dni.
W 2016 roku należności krótkoterminowe spływały średnio w ciągu 14 dni.
W 2016 roku odbiorcy słacali należności średnio w przeciągu 14 dni.Zaznacz prawidłową interpretację wskaźnika rotacji zobowiązań w dniach w 2015 r.
Okres kredytowania przez odbiorców kredytem kupieckim w roku 2015 wynosił 14 dni.
W 2015 roku cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych trwał 14 dni.
Wskaźnik rotacji zobowiązań 14 dni oznacza, że przedsiębiorstwo w 2015 roku mogło mieć problemy z płynnością finansową.
Przesiębiorstwo w 2015 roku udzielało kredytu kupieckiego przeciętnie na okres 14 dni.Zaznacz prawidłową interpretację wskaźnika gospodarowania zobowiązaniami w cyklach w 2016 r.
W 2016 roku zobowiązania krótkoterminowe były słpacane prawie 44 razy.
W 2016 roku przedsiębiorstwo inkasowało swoje zobowiązania 44 razy
Zobowiązania w 2016 roku były utrzymywane przez 44 dni.
W 2016 roku przedsiębiorstwo regulowało swoje krótkoterminowe długi 44 razy.