1. Test jednokrotnego wyboru

Ikona obiektu Pytanie Zadania jednokrotnego wyboru
Ile wyniósł wskaźnik rotacji zapasów w dniach w roku 2015:
  
14
28
46
68

Ile wyniósł wskaźnik rotacji zapasów w razach w roku 2016:
  
7,9
9,2
12,6
14,2

Ile wyniósł wskaźnik rotacji należności w dniach w roku 2015:
  
7
14
21
28

Ile wyniósł wskaźnik gospodarowania należnościami w razach w roku 2016:
  
7,4
14,4
25,4
27,4

Ile wyniósł wskaźnik rotacji zobowiązań w razach w roku 2015:
  
26,9
36,9
40,9
49,9

Ile wyniósł wskaźnik gospodarowania zobowiązaniami w dniach w roku 2016:
  
5
10
15
20