Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Aktualności rok 2019/2020

Kaliska "Akademia Przyszłości" szuka wolontariuszy do pracy z dziećmi

Inicjatywa edukacyjna „Akademia Przyszłości”, która wystartowała w Kaliszu kilka tygodni temu, poszukuje wolontariuszy do pracy z dziećmi. 

Poszukiwanych jest pięć osób chętnych do podjęcia pracy wolontariusza. Każda z nich będzie miała przydzielone jedno dziecko, z którym będzie prowadziła indywidualne zajęcia do końca roku szkolnego. Zajęcia z dzieckiem odbywają się w czasie i terminie odpowiadającym wolontariuszom. Nie ma stałego schematu, jedyne wymagania to minimum jedna godzina w tygodniu. Istnieje jednak możliwość odrabiania zajęć. Spotkać można się dwa razy w tygodniu lub wydłużyć zajęcia.

Praca w ramach Akademii przebiega w systemie jeden na jeden: jedno dziecko - jeden tutor. W pracy tutora z dzieckiem chodzi o to, aby być jego starszym przyjacielem, wsparciem i motywatorem do radzenia sobie z problemami. Tutor ma za zadanie spowodować, żeby temu podopiecznemu chciało się działać, ma dać wzór, aby pokazać, że można żyć inaczej i warto dążyć do swoich marzeń. Tutorzy wzmacniają potrzebne cechy społeczne u dzieci, budują charakter, wspierają, aby dziecko nabrało odwagi, by walczyć z przeciwnościami i wyjść przed szereg, a nie chować się w cieniu.

/liderka projektu Anna Kozanecka/
Zgłoszenia i informacje w bibliotece szkolnej.

 

Uczniowie na komendzie

14 stycznia br. w ramach realizowanego „Ramowego programu pomocy dydaktycznej w nauczaniu klas o profilu policyjnym ze szkół objętych patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu” zorganizowano wykłady, których celem było przybliżenie funkcjonowania tej formacji i przekazanie podstawowej wiedzy na temat wykonywanych przez funkcjonariuszy zadań w ich codziennej pracy.

Podczas spotkania przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu starali się przedstawić i przybliżyć zagadnienia związane z pracą policyjną.

W wykładowców wcielili się funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu oraz policyjny psycholog z Wydziału Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Wykładowcy przybliżyli temat związany z zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz odpowiedzialnością prawną w zakresie nieprzestrzegania przepisów. Konwersatorium na temat „Dylematów moralnych policjanta” uświadomiło młodym ludziom, że praca w tej formacji nie jest łatwa i często wiążę się z podejmowaniem trudnych decyzji podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu na stałe współpracują ze szkołami, w których realizowany jest program klas mundurowych. Policjanci wspomagają uczniów swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu młodzież nabywa wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a także poznaje specyfikę pracy mundurowych. Uczniowie klas policyjnych ZSE uczestniczą także w akcjach i działaniach profilaktycznych organizowanych przez kaliską jednostkę.

fot. KMP w Kaliszu

III a się szkoli

Inwestycje przeprowadzane przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych służą nam wszystkim dziś, ale będą służyć przez kolejne dekady. Rozwój Aglomeracji planujemy i przeprowadzamy z myślą o przyszłych pokoleniach. Dlatego cieszy, że młodzi już teraz interesują się pracą, działaniem Biura SAKO i planami na przyszłość.

15 stycznia uczniowie klasy III a pod opieką pani Joanny Gałkowskiej-Witasiak  mogli wysłuchać bardzo ciekawego wykładu i mieli okazję uczestniczenia w ciekawych zajęciach.

Ekonomiści grają z WOŚP

Wielu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych włączyło się do Wielkiej Orkiestry Świąt5ecznej Pomocy. Jesteśmy z Was dumni! Poświęciliście swój czas i energię, by zbierać pieniądze na sprzęt medyczny ratujący zdrowie i życie dzieci.

Pamiętajcie - Dobro wraca!

PS. Prześlijcie swoje foty z identyfikatorami, opiekun Koła Wolontariatu nagrodzi Wasze dobre serduszka punktami z zachowania.

MUNDUROWCY ZSE NA PRZEGLĄDZIE PIOSENKI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ KALISZ 2020

Po raz kolejny uczniowie i uczennice klas mundurowych naszej szkoły duchowo i mentalnie wspierali młodych wykonawców na III Przeglądzie Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2020. Grupa młodzieży w liczbie 21 osób, opiekowała się przed, podczas i po występach przedszkolakami z Kalisza i okolic, którzy prezentowali na scenie kaliskiego UAM wiersze i piosenki patriotyczne. Uroczystą galę otworzył prezydent Krystian Kinastowski, a młodym patriotom po ich występach pogratulowali także: wiceprezydent Mateusz Podsadny; Irena Sawicka, skarbnik Miasta; Zbiegniew Włodarek, radny Rady Miasta Kalisza; Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Prezydent Miasta Kalisza, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty, Biskup Kaliski, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, a organizatorami trzeciej edycji przeglądu byli Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska oraz Publiczne Przedszkole nr 9 w Kaliszu. Drużyna ZSE spisała się na medal, godnie reprezentując naszą szkołę. Mundurowcy szybko nawiązali kontakt z dziećmi, co pozwoliło rozładować napięcie przed występem u sympatycznych małych artystów. Dziękujemy naszej młodzieży za profesjonalne podejście do zadań przed nimi postawionych, zaangażowanie i uśmiech, który towarzyszył im i ich podopiecznym podczas całej gali. BRAWO !!! Opiekę nad młodzieżą sprawował pan Cezary Rudowicz wspomagany przez przedstawiciela dyrekcji szkoły Panią wicedyrektor Annę Borkowską.

Wizyta w ZUS-ie

Dnia 10 stycznia 2020r. klasa III b w ramach innowacji „Przedsiębiorczy księgowy – kształcimy razem z pracodawcą” pod opieką Anny Strzałki udała się do  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu. Tematem spotkania były ubezpieczenia społeczne w praktyce, prowadziła je Grażyna Wojciechowska – Burdelak. Uczniowie uzyskali informacje dotyczące powstania ZUS-u i jego podstawowych zadań.   Powtórzyli rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz  funkcjonowanie systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas warsztatów rozróżniali umowy, przedstawiali cechy charakterystyczne, „oskładkowanie” oraz wady i zalety umów o pracę, zlecenia i o dzieło. Ponadto dyskutowali na temat tzw. „pracy na czarno”, zasad zakładania własnej działalności gospodarczej oraz zasad solidaryzmu społecznego w ubezpieczeniach społecznych. Na końcu uczniowie poznali schemat organizacyjny ZUS-u oraz poznali procedury załatwiania spraw w urzędzie.

Niewątpliwie wizyta była bardzo ciekawa i pozwoliła uczniom na lepsze przygotowanie do egzaminu zawodowego oraz wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

/Strzałka Anna/

uwaga konkurs

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego po raz kolejny organizuje konkurs „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.
Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Niemczech. Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju określonego w temacie na dany rok.
Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XXIV Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach od 6 do 8 marca 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Szczegóły znajdziecie na stronie: www.kp.kalisz.pl.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2020 r.

Info-biblioteka

PONAD PÓŁ TONY ZEBRANEJ KARMY W AKCJI "PACZKA DLA PSIACZKA"

8 stycznia 2020 r. podsumowałiśmy akcję "Paczka dla psiaczka", która organizowana jest w naszej szkole od kilku lat. Celem akcji jest pomoc zwierzakom znajdującym się w kaliskim schronisku dla zwierząt. Akcja polegała na zbiórce żywności, kocy, kołder i innych potrzebnych w schronisku rzeczy. Zbiórka trwała od połowy listopada do 20 grudnia i spotkała się z dużym odzewem wśród młodzieży, której najwyraźniej los zwierzaków nie jest obojętny. W zbiórce wzięło udział ponad 200 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych i udało nam się zebrać około 430 kilogramów suchej karmy, około 90 kilogramów karmy mokrej, a także kilkadziesiąt kocy i kołder oraz smycze, garnki, miski, poduszki itd, które w dniu 8 stycznia zostały przekazane pracownikom schroniska. Koordynatorami akcji byli pani Anna Strzałka i pan Cezary Rudowicz, ale w akcję bardzo zaangażowani byli także wszyscy nauczyciela wychowania fizycznego czyli pani Marta Sobańska, pani Izabela Paluszczak i pan Wojciech Kwieciński, a także pani wicedyrektor Anna Borkowska. Chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wspomogli akcję. Dziękujemy za wielkie SERDUCHO, miłość i troskę o kaliskie psiaki i kociaki. Mamy nadzieję, że za rok będziemy również z nimi nie tylko myślami, ale i czynami tak jak w tym roku. WIELKIE DZIĘKI. JESTEŚCIE KOCHANI.

ZEBRANIE Z RODZICAMI 09.01.2020 roku

  • godz. 16.30                      spotkanie rad klasowych z Prezydium Rady Rodziców w sali nr 17

  • godz. 16.30                      spotkanie p. wicedyrektor Anny Borkowskiej z rodzicami uczniów klas III w sprawie omówienia zasad organizacji i harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sali gimnastycznej

  • godz. 16.30              spotkanie rodziców uczniów klas II z podkomisarzem p. Moniką Rataj temat „Odpowiedzialność karna nieletnich. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w sali 33
  • godz. 16.30              spotkanie rodziców uczniów klas I z psychologiem p. Małgorzatą Karbowiak temat: „Problemy wieku dorastania” w sali 35
  • godz. 17:00              spotkanie Rodziców z wychowawcami w wyznaczonych salach:

IV a                            - mgr Agata Litwicka - sala    23

IV b                            - mgr Natalia Dąbrowska - sala    20

IV c                            - mgr Wioletta Dydo - sala    32

IV d                            - mgr Arleta Woźniak - sala    38

IV e                            - mgr Wojciech Kwieciński  - sala    14

III a                            - mgr Mariola Medzińska - sala    16

III b                            - mgr Anna Strzałka - sala    15

III c                            - mgr Renata Ignasiak - sala   1

III d                            - mgr Monika Walendowska - sala    30

III e                            - mgr Paweł Patysiak - sala    3

II a                              - mgr Klaudia Klamka - sala    36

II b                             - mgr Beata Antczak - sala    24

II c                              - mgr Roman Walendowski - sala    6

II d                             - mgr Izabella Rogińska - sala    35

II e                              - mgr Rita Sroka - sala    37

I a                               - mgr Bogumiła Bielak - sala    4

I b                               - mgr Marta Sobańska - sala    21

I c                               - mgr Cezary Rudowicz - sala    17

I d                               - mgr Aneta Zielonka - sala    26

I e                               - mgr Urszula Józefiak - sala    33

I f                               - mgr Monika Majchrzak - sala    25 

Uwaga! W godz.17:30-18:30 wszyscy nauczyciele pełnią dyżur dla rodziców.

Przyłapani na czytaniu

Biblioteka szkolna ogłasiła konkurs fotograficzny. Tematem ocenianych fotografii miało być czytanie, a dokładniej osoba „przyłapana" na czytaniu.

Jest to szkolna wersja programu „Get Caught Reading" – kampanii prowadzonej w wielu krajach Unii Europejskiej. Projekt wspierają znane osobistości ze świata kultury, filmu i mediów. Zasadą przyświecającą pomysłodawcom jest zwrócenie uwagi na zabawną i zaskakującą stronę czytania.

O wynikach zadecyduje głosowanie na facebooku. Głosujemy do 26 stycznia br!

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl